Lejer: sådan gør du ved opsigelse af dit lejemål

Christina Lindsgren driver lejeguiden.dk, hvor hun i mere end 16 år hjulpet private udlejere med alverdens juridiske og praktiske problemer –  blandt andet omkring lejekontrakt og opsigelse af lejemål.

Lejeguiden.dk er samarbejdspartner med BoligPortal, og Christina er ny gæsteblogger hos BoligPortal.dk.

Bor du til leje og vil opsige dit lejemål? Eller har du allerede opsagt dit lejemål?

Så går du en tid i møde, hvor du risikerer at komme uoverens med din udlejer og/eller betale dyrt. Det bedste du kan gøre for at undgå begge dele er at kende reglerne.

Men kender du reglerne og ved, hvad du skal gøre?

Hvis ikke, så lad mig løbe de vigtigste trin igennem med dig:

Forstå dit opsigelsesvarsel

Før du laver for mange aftaler med en ny udlejer eller køber flybilletter til en rejse jorden rundt, så er det en god idé at få styr på, hvad dit opsigelsesvarsel er.

Lejekontrakt
Din opsigelse er beskrevet i din lejekontrakt

Har du skrevet under på en lejekontrakt?

Hvis svaret er nej, så gælder lejelovens almindelige regler for opsigelse. De gælder også, hvis der ikke står noget om opsigelse i din lejekontrakts paragraf 11.

Lejelovens almindelige regler for opsigelse afhænger af lejemålets boligtype:

  • lejer du et værelse uden eget køkken, er dit opsigelsesvarsel 1 måned.
  • I andre tilfælde – for eksempel ved opsigelse af lejlighed eller opsigelse af hus – er dit opsigelsesvarsel 3 måneder.

Har du skrevet under på en lejekontrakt med tilføjelser i paragraf 11 om opsigelse? Så kan der gælde andre regler for opsigelse. Det er ikke ualmindeligt, hvis du og udlejer har aftalt længere opsigelsesvarsel end 3 måneder eller har aftalt en periode, hvori lejemålet ikke kan opsiges.

Men husk, at selvom der står aftaler om opsigelse i paragraf 11, og du og udlejer begge har skrevet under på dem, så gælder de ikke, hvis de strider imod lejeloven.

Send din opsigelse af lejemål

Det er vigtigt, at du giver din udlejer besked om din opsigelse i god tid. Dels skal du overholde dit opsigelsesvarsel, dels kan du hjælpe din udlejer, når du giver ham bedre tid til at finde ud af, hvad han så skal gøre, når du flytter.

Send opsigelsen pr. brev.
Send din opsigelse pr. brev.

Hvis ikke du har aftalt andet med din udlejer i lejekontrakten, så sørg for, at din udlejer modtager din opsigelse inden d. 1. Hvis du for eksempel vil flytte ud i maj og har 3 måneders opsigelse, så sig op inden d. 1. februar. Rent juridisk kan du i visse tilfælde trække den lidt længere, men det giver alt for let problemer.

Jeg anbefaler, at du sender din opsigelse skriftligt. Bed din udlejer om at kvittere for modtagelsen af din opsigelse eller send opsigelsen som et rekommanderet brev.

Når din udlejer opsiger dig, så skal han give en begrundelse for opsigelsen. Det behøver du ikke som lejer.

Vær opmærksom på, at når din udlejer har modtaget din opsigelsen, så er den bindende for dig som lejer.

Fortæl din udlejer, hvis du vil flytte før tid

Vil du gerne flytte inden dit opsigelsesvarsel er gået? Så husk at fortælle det til din udlejer. Hvis din udlejer vil leje ud igen, så har han faktisk pligt til at forsøge at finde en ny lejer så hurtigt som muligt, så du kan stoppe med at betale husleje.

Vil din udlejer for eksempel tilbage og bo i lejemålet eller sætte lejemålet til salg, når du fraflytter, så har han pligt til at lade dig flytte før din opsigelsesperiode. Og du skal ikke længere betale husleje, efter du er flyttet og frem til dit opsigelsesperiode udløber.

Betal din husleje med forudbetalt leje

Betalte du forudbetalt leje, før du flyttede ind? Så skal du huske, at de skal bos op i dine sidste måneder i lejemålet. Har du for eksempel betalt 2 måneders forudbetalt leje og har 3 måneders opsigelse. Så skal du ikke betale husleje i de sidste 2 måneder af opsigelsesperioden. Du skal dog fortsat betale eventuel aconto beløb.

Dit depositum kan du ikke bo op. Det beholder din udlejer lidt endnu.

Giv udlejer dine oplysninger

Når du som lejer skal fraflytte dit lejemål, så er det vigtigt, at din udlejer får din nye adresse og evt. kontonummer til tilbagebetaling af depositum.

Fraflytning af lejemålet

Der er en del ting, du skal holde styr på, når du flytter ud af dit lejemål. Lad os lige hurtigt gå igennem de vigtigste punkter.Young couple moving house

Fraflytningssyn og rapport

Udlejer skal afholde et fraflytningssyn og varsle dig minimum 1 uge i forvejen om, hvornår fraflytningssynet afholdes. Fraflytningssynet skal afholdes indenfor 14 dage efter at din udlejer er blevet bekendt med din fraflytning.

Til fraflytningssynet gennemgår I sammen lejemålet og finder ud af, hvad der skal laves. Hvis du er uenig med udlejer om, hvad der skal laves, behøver du ikke at underskrive rapporten. Hvis du alligevel skriver under risikerer du let at skulle betale for alle de fejl og mangler, der fremgår af rapporten.

Fraflytningsrapporten skal du udleveret på stedet i papirform, hvis du er til stede ved fraflytningssynet. Hvis ikke du er til stede, skal udlejer sende den dig senest 14 dage efter fraflytningssynet.

Husk at dette kun gælder hvis du er lejer hos en udlejer med mere end ét lejemål og at udlejer mister retten til at kræve betaling af dig for istandsættelse, hvis han ikke overholder ovenstående formalia.

Istandsæt lejemålet

Når du som lejer fraflytter lejemålet, skal du som regel aflevere det i samme stand, som det var ved indflytning. Det står i lejekontrakten.

Bemærk, at den nye lejelov, der trådte i kraft d. 1. juli 2015, begrænser, hvilke krav din udlejer kan stille til din istandsættelse af lejemålet. Det gælder altså for lejekontrakter, der er indgået pr. 1. juli 2015. Her skal du være opmærksom på at udlejer ikke længere kan kræve, at lejemålet skal afleveres nyistandsat og det kan aldrig blive krævet af dig at du skal aflevere lejemålet i bedre stand end det var ved indflytning.

Vil du selv istandsætte lejemålet og få mere af dit depositum tilbage? Så har du mulighed for at gøre det frem til, at du overleverer nøglerne. Og du skal gøre det lige så godt, som en håndværker kunne have gjort det. Ellers kan din udlejer opkræve dig yderligere omkostninger til istandsættelse af lejemålet.

Kig lige i § 11 i din lejekontrakt. Måske står der, at du skal fraflytte før lejemålets ophør, så din udlejer kan nå at sætte lejemålet i stand, inden der flytter en ny lejer ind. Bemærk, at du skal fortsætte med at betale leje de sidste dage, selvom du er flyttet.

Overlever nøglerne

Husk, at få din udlejer til at kvittere, når du afleverer nøglerne.

Hvis der bliver lavet en fraflytningsrapport, så må du ikke skrive den under, hvis du er uenig i indholdet og din udlejers krav. Ellers risikerer du let at skulle betale for alle de fejl og mangler, der fremgår af rapporten.

Modtag liste over fejl og mangler

Hvis ikke der står andet i lejekontrakten, så skal din udlejer senest 14 dage efter, du har afleveret nøglerne, give dig en liste over de fejl og mangler, som han vurderer, du skal betale for.

Overskrider din udlejer sin tidsfrist, så kan han slet ikke kræve, at du betaler for istandsættelse. Medmindre han ikke har kunnet opdage de aktuelle fejl eller mangler ved “sædvanlig agtpågivenhed”.

Tilbagebetaling af depositum

Når din udlejer har fået istandsat lejemålet, skal han sende dig en flytteopgørelse. Heri skal han liste de omkostninger for istandsættelsen, du som lejer skal betale.

Efter din opsigelse og fraflytning, skal udlejer istandsætte boligen og herefter tilbagebetale det overskydende beløb.
Efter din opsigelse og fraflytning, skal udlejer istandsætte boligen og herefter tilbagebetale det overskydende beløb.

Dækker dit depositum, så fratrækkes omkostningerne blot dit depositum og udlejer skal tilbagebetale det overskydende beløb herefter.

Fristen for flytteopgørelse og tilbagebetaling af depositum er ikke fastsat i lejeloven, men vil normalt være inden for 6 uger efter fraflytning.

Konklusion

Ved at følge trinene ovenfor, så er du klædt godt på til at opsige dit lejemål uden at snyde dig selv eller din udlejer. Du har også det bedste udgangspunkt for at undgå konflikter. Det gode ved klare regler er, at de er objektive. Personlige holdninger og synspunkter er som regel svære at blive enige om.

Faktisk findes de fleste af svarene på din opsigelse og fraflytning i din lejekontrakt og den bagvedliggende lejelov. Blandt andet derfor er det så vigtigt at forstå din lejekontrakt, inden du skriver under.

Har du fået nogen overraskelser over, hvad din lejekontrakt eller lejeloven betød for din opsigelse eller fraflytning? Svar, spørg og kommenter gerne, så skal Christina nok besvare din kommentar.

christina lindsgren
Christina Lindsgren, lejeguiden.dk

Christina Lindsgren har i mere end 16 år hjulpet private udlejere med alverdens juridiske og praktiske problemer. Hun er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og valuar og har deponeret sit ejendomsmæglerbevis for at fokusere 100% på boligudlejning.

Christina Lindsgren er ekspert i at få jura og praktik til at mødes, så både udlejer og lejer sikres en god oplevelse med deres udlejning. Du kan læse meget mere om Christina og lejeguiden.dk lige her.

Follow my blog with Bloglovin