Gæsteblog: 10 typiske fejl i din lejekontrakt du som udlejer skal undgå

Christina Lindsgren driver lejeguiden.dk, hvor hun i mere end 16 år hjulpet private udlejere med alverdens juridiske og praktiske problemer –  blandt andet omkring lejekontrakt.

Lejeguiden.dk er samarbejdspartner med BoligPortal, og Christina er ny gæsteblogger hos BoligPortal.dk.

Har du fundet den rigtige lejer? Eller du i gang med det? Så er det på høje tid at få skrevet din lejekontrakt. Du har nemlig et stykke arbejde foran dig med at få lavet en solid af slagsen og få den underskrevet så snart, du er blevet enig med din lejer.

Næst efter en god lejer, så er en solid lejekontrakt det bedste, du kan gøre for din boligudlejning. Husk, at lejekontrakten er et juridisk bindende dokument, hvor du og din lejer laver aftaler for hele lejeperioden.

Du kan desværre nemt lave fejl i din lejekontrakt. Fejl, som kan blive rigtig dyre for dig og give dig nogle ubehagelige og unødvendige overraskelser.

I dette indlæg lister jeg 10 eksempler på fejl, der kan koste dig dyrt.

Fejl 1: Du er for lang tid om at få din lejers underskrift

Alt for tit er udlejer for lang tid om at få lavet sin lejekontrakt. Når han sender den til lejer for at få den skrevet under, så har lejer fundet en anden løsning.

Lejekontrakt
Venter du for længe, har lejer måske fundet en anden bolig.

Er det dårlig stil af lejer? Måske. Men som udlejer bliver du også nødt til at sætte dig i lejers sted. Han skal finde et nyt hjem – måske for en længere periode. Indtil han har en bindende aftale, så kan det være svært ikke lige at tage et kig på, om drømmeboligen skulle dukke op. Og før din lejer har en underskrift, så har han jo heller ingen garantier.

Uanset om det er dårlig stil eller ej, så mister du hurtigt en måneds husleje, hvis du er for lang tid om at få skrevet og underskrevet din lejekontrakt.

Fejl 2: Du bruger den forkerte formular

En aftale er en aftale, ikke? Så er det vel lige meget hvilket stykke papir, den er skrevet på?

Når du har med lejeloven at gøre, skal du passe på med at stole for meget på din snusfornuft. Skriver du ikke din lejekontrakt på Typeformular A, 9. udgave kan den erklæres ugyldig. Så sørg nu for at få fat i den rigtige formular.

Hent den her; Lejekontrakt

Fejl 3: Du åbner dit hjem for alle slags husdyr

Har din lejer en sød lille kat? Så skulle du da være en kyniker, hvis ikke du tillod hende at tage sin bedste ven med sig, når hun flytter ind i din bolig.

Husk at være præcis, når du tillader din lejer at have kæledyr.
Husk at være præcis, når du tillader din lejer at have kæledyr.

Husk dog lige at skrive supplerende begrænsninger i lejekontraktens paragraf 11, når du tillader husdyr. Ellers skal du krydse fingre for, at din lejer ikke kaster sin kærlighed på 15 katte mere eller måske et par kæmpehunde. Det bliver hurtigt dyrt at fjerne sporene efter for mange eller forkerte dyr i din bolig.

Fejl 4: Du tror, du kan opsige din lejer med 3 måneder

Du kan opsige din lejer med 3 måneders varsel, ikke? Desværre! Medmindre du udlejer et såkaldt accessorisk værelse, så skal du nok regne med, at din lejer skal have et varsel på 1 år. Også selvom din lejer har skrevet under på et andet varsel.

Det er meget rart at vide, hvad reglerne siger, så du ikke pludselig selv står uden tag over hovedet og kan vente på, at din lejer får lyst at flytte.

Fejl 5: Du skriver forkerte oplysninger om varme, vand og el

I de lejekontrakter, jeg går igennem, ser jeg tit forkerte oplysninger om, hvem der sørger for varme, vand og el.

Hvis du fx skriver, at udlejer sørger for varme og glemmer at skrive acontobeløbet i lejekontraktens paragraf 3, så vil varmen som regel være indeholdt i lejen. Hvor meget ville du miste, hvis du skulle betale din lejers varmeforbrug?

Fejl 6: Du skriver for lidt i depositum

Du kan få rigtigt svært ved at få din lejer til at betale dine udgifter til istandsættelse mv., hvis ikke det indbetalte depositum dækker. Også selvom han åbenlyst bør betale.

Tænk over det, før du er flink og kræver mindre depositum, fordi din lejer ikke kan skaffe pengene. Eller fordi du vil leje ud hurtigt.

Husk, at du max må tage 3 måneder i depositum og 3 måneder i forudbetalt leje.

Fejl 7: Du overholder ikke regler om flyttesyn

Hvis du udlejer mere end ét lejemål skal du afholde syn både når lejer flytter ind, og når flytter ud. Du skal i forbindelse med både ind- og fraflytningssyn udarbejde en rapport.

Det er vigtigt, at du overholder alle formalia omkring ind- og fraflytningssyn. Ellers mister du mulighed for at få lejer til at betale for istandsættelse ved fraflytning.

Vær derfor opmærksom på at få varslet lejer om både ind- og fraflytningssyn som loven foreskriver, nemlig minimum 1 uge i forvejen. Vær også opmærksom på at få udleveret rapporterne i papirform på stedet til lejer. Alternativt at få sendt rapporterne til lejer inden for 14 dage efter synet, såfremt lejer ikke er til stede.

Ved indflytning er der ikke et krav om hvornår indflytningssynet skal være foretaget. Dog anbefales det at du gør det i forbindelse med nøgleoverdragelse eller senest 14 dage efter at lejer er flyttet ind.

Fraflytningssynet skal være foretaget senest 14 dage efter at du er blevet bekendt med at lejer har fraflyttet lejemålet.

Fejl 8: Du har al vedligeholdelse

Hvem tror du skal sørge for at rydde sne og slå græs i din bolig, mens du lejer den ud?

Slå græs
Hvem skal slå græsset, når boligen er udlejet?

Hvem skal slå græsset, når boligen er udlejet? Som udlejer har du ifølge lejeloven al vedligeholdelse af lejemålet, udvendig såvel som indvendig, der ikke omfatter hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.

Du kan dog aftale med lejer, at han varetager vedligeholdelse af for eksempel en have. Skriver du ikke udtrykkeligt andet i din lejekontrakts paragraf 11, så er det dig, der har vundet snerydning, græsslåning og al anden udvendig vedligeholdelse af boligen.

Fejl 9: Du skriver ikke dit inventar ned

Følger der inventar med til boligen, som er noget værd – fx en dyr ovn – så bør du notere den i en inventarliste. Husk også at notere mærket, så lejer ikke stryger afsted med den og erstatter den med en langt billigere model.

Vil din lejer gøre det? Sandsynligvis ikke. Men lejer du ud i fx 2 år, så kan der nå at ske meget. Og det vil nok ikke være første gang, du er blevet skuffet over folk.

Fejl 10: Du begrunder ikke tidsbegrænset lejekontrakt

Lejer du ud i mindre end 2 år? Så kan du jo altid komme af med din lejer igen, ikke!? Det er desværre en udbredt misforståelse. Hvis du lejer din egen bolig ud i en begrænset periode, så skal du skrive en gyldig begrundelse for tidsbegrænsningen.

Og frem til den nye lejelov træder i kraft til sommer skal du være særlig opmærksom, hvis du lejer en ejerlejlighed ud. Du risikerer slet ikke at kunne komme af med din lejer igen, selvom du har brug for at flytte tilbage .

Konklusion

Som du kan se, kan du lave rigtig mange fejl, når du skriver din lejekontrakt. Mit skøn er, at 9 ud af 10 af de lejekontrakter, som private udlejere selv skriver, indeholder alvorlige fejl og misforståelser.

Sæt nu tid af til at få skrevet en sikker lejekontrakt, så du undgår ubehagelige overraskelser i din udlejning. Og sørg nu for at få den skrevet under, så snart du har fundet den rigtige lejer.

Der er mange andre fejl, end dem jeg har listet her. Har du oplevet nogen?

christina lindsgren
Christina Lindsgren, lejeguiden.dk

Christina Lindsgren har i mere end 16 år hjulpet private udlejere med alverdens juridiske og praktiske problemer. Hun er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og valuar og har deponeret sit ejendomsmæglerbevis for at fokusere 100% på boligudlejning.

Christina Lindsgren er ekspert i at få jura og praktik til at mødes, så både udlejer og lejer sikres en god oplevelse med deres udlejning. Du kan læse meget mere om Christina og lejeguiden.dk lige her.