Håndværkerfradrag

 

Håndværkerfradrag, BoligJobordning, servicefradrag – kært barn har mange navne.

Håndværkerfradraget bliver gjort permanent fra 2018 og frem med ny finanslovsaftale og ligner meget den nuværende. I det følgende giver vi dig overblik over, hvad du kan få fradrag for.

Det har i noget tid været usikkert om håndværkerfradraget skulle leve videre i 2018 eller om det skulle ændres. Med finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti bliver den ikke blot videreført et enkelt år, den bliver også gjort permanent. Lovforslaget er ikke vedtaget endnu, og vil ifølge SKAT ske i slutningen af januar 2018. Hvad betyder det for dig, tænker du måske. Det betyder, at det er en god idé at gemme dine kvitteringer hvis du i en periode får lavet fradragsberettiget arbejde, for at kunne få fradraget.

 

Håndværkerfradrag for to slags ydelser:

Du kan fortsat får håndværkerfradrag for to slags ydelser. Det gælder et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning. Du kan også få fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser som f.eks. rengøring og havearbejde. Det betyder, at der i alt kan fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år. Det er dog kun arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

 

Se uddybende liste over, hvad du kan få fradrag for i 2018:

Serviceydelser i hjemmet

Almindelig rengøring
Vask og aftørring af flader i boligen
Rengøring af toilet og bad
Støvsugning, gulvvask og boning
Opvask, tøjvask og strygning
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning
Indvendig
Udvendig

Børnepasning
Børnepasning i boligen
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.
Græsslåning
Klipning af hæk
Lugning
Beskæring af buske
Snerydning

Håndværkerydelser

 

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.:
Maling af vinduesrammer (udvendigt)
Maling af døre (udvendigt)
Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.:
Indsættelse af isolerende foring
Indsættelse af filter
Montering af røgsuger
Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.:
Nye ruder og vinduer
Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.:
Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.:
Isolering
Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Afmontering af brændeovne
Afmontering af eksisterende brændeovne

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.:
Radiatortermostatventiler
Vejrkompenseringsanlæg
Urstyring
Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, f.eks.:
Solvarmeanlæg: hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v
Etablering af stikledning
Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
Installation eller forbedring af ventilation, fx:
Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
Kloakarbejder på egen grund
Udskiftning af kloakrøre
Fornyelse og etablering af dræn
Udskiftning af opsamlingstank
Nedsivningsanlæg
Minirensningsanlæg
Rodzoneanlæg
Højvandslukkere

Radonsikring
Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd
Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Installation af tyverialarm
Installation af tyverialarm.

 

Håndværkerfradrag 2018

 

Sådan indberetter du dine udgifter til SKAT

 1. Log TastSelv Borger med Nem-ID eller TastSelv-kode.
 2. Klik på punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) i menuen i venstre side.
 3. Vælg den type bolig, hvor du har fået udført arbejdet.
 4. Vælg typen af arbejde, du har fået udført.
 5. Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, der har udført arbejdet, eller CPR-nummer, hvis der er tale om en privatperson. Vær opmærksom på, at alt vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed, hvis det skal være fradragsberettiget.
 6. Indtast udgiften til arbejdsløn. Bemærk, at du skal oplyse beløbet uden moms, da systemet selv beregner momsen.
 7. Indtast betalingsdato.
 8. Læs betingelserne for fradrag, og markér, at du opfylder dem.
 9. Tryk dig videre til næste side, hvor du skal tjekke og godkende, at oplysningerne er korrekte.
 10. Når du har godkendt, kommer du til en oversigt over dine indberetninger. Denne side vil komme frem som startside, hvis du i fremtiden laver nye indberetninger. Du kan her få vist og rette i de enkelte indberetninger.
 11. Forlad systemet ved at trykke på Afslut, eller tryk på Ny indberetning, hvis du skal indtaste flere betalinger.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

 

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på Skats hjemmeside. Det er også her du indberetter håndværkerfradrag til årsopgørelse for 2018  i Tastselv. Vær opmærksom på, at fradraget gælder kun året ud.

Kilder: Skat